Skip to content
Haugekvartalet

NÆRING – BUTIKKER – SPISESTEDER – KONTORER – BOLIGER

Bygg 1

Rådhusgata / Fjellgata

Bygg 1 består av fem etasjer og et samlet bruttoareal på 2605 kvadratmeter. Plan 1 har egne innganger for utadrettet næringsvirksomhet mot bygatene, mens plan 2-5 består av nærings- og kontormiljøer. Plan 5 er inntrukket med utvendig takterrasse.

Bygg 1 ligger på hjørnet av Rådhusgata og Fjellgata.

Illustrasjonsbildet viser Rådhusgata mot Kongssenteret og Fjellgata med Midtbyen og sykehuset i bakgrunnen

Bygg 2

Fasade ut mot Rådhusgata

Gateplan inneholder lokaler som passer godt for utadrettet næringsvirksomhet. Lokalene har glassfasader mot Rådhusgata, og en svært sentral beliggenhet med gateparkering og kort avstand til utesteder, kjøpesenter, butikker og en rekke servicevirksomheter.

Plan 2 – 4 består av 33 smarte, kompakte byleiligheter med effektive planløsninger. Det er utarbeidet eget prospekt for byleilighetene.

Bygg 3

Fasade mot Brugata

Bygg 3 er bygget langs Brugata, mellom den eksisterende Schøyengården og Haugegården. Lokalene i plan 1 er tiltenkt utadrettet virksomhet, mens plan 2 – 4 egner seg til kontorer og næringsvirksomhet. Plan 4 er inntrukket med utvendig takterrasse.

Bygg 4

Fjellgata / Tommelstads gate

Bygg 4 består av tre etasjer og et samlet bruttoareal på yyy kvadratmeter. Plan 1 og 2 huser fra og med november 22,
GIV voksenopplæring, Plan 3 står pt. ledig for utleie.

Bygg 4 ligger på hjørnet av Fjellgata og Tommelstads gate.

Felles uteareal

Fasade mot fellesarealer, park og p-kjeller
Perspektiv mot fellesarealene og “innsiden”av kvartalet. Det etableres et parkareal med be-plantning og oppholdsområde med solrike sitte-plasser.Sykkelparkering og innkjøring til p-kjeller.

HER SKAL SENTRUM VOKSE

Den vedtatte strategienfor Kongsvinger kommune

“En videre utbygging av detaljhandelen bør derfor konsentreres til sentrumskjernen på nord-siden. Den bør skje gjennom videreutvikling av sentralt beliggende kjøpesentre og et bredt han-delstilbud på gateplan. For å styrke dette området må det unngås å etablere ny arealkrevende detaljhandel utenfor sentrum.”PLANDOKUMENTET KONGSVINGER 2050

Midtbyen

Ny reguleringsplan for Midtbyen, hele området fra Haugekvartalet til sykehuset, er under høring for fremtidig utvidelse av sentrum. Planene inneholder forslag til ytterligere utvidelse for næring, butikk, bolig, parkeringshus og nye innfartsårer fra E16

HER SKAL SENTRUM VOKSE

Den vedtatte strategienfor Kongsvinger kommune

“En videre utbygging av detaljhandelen bør derfor konsentreres til sentrumskjernen på nordsiden. Den bør skje gjennom videreutvikling av sentralt beliggende kjøpesentre og et bredt handelstilbud på gateplan. For å styrke dette området må det unngås å etablere ny arealkrevende detaljhandel utenfor sentrum.”

Ny reguleringsplan for Midtbyen, hele området fra Haugekvartalet til sykehuset, er under høring for fremtidig utvidelse av sentrum. Planene inneholder forslag til ytterligere utvidelse for næring, butikk, bolig, parkeringshus og nye innfartsårer fra E16.

PLANDOKUMENTET KONGSVINGER 2050

Disse har valgt Haugekvartalet

Bakeri_bohem_logo
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (1)
Sweco_logo
Specsavers_logo
Kreditor_logo
Skatteetaten_logo
Norexeco_logo
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (2)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (3)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (4)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (5)
Design uten navn (1)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (8)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (7)
LOGO KB GRUPPEN 463x358 (6)

Midt i byen

Haugekvartalet ligger midt i hjertet av Kongsvinger sentrum, i et etablert næringsområde med kjøpesenter, butikker, spisesteder og offentlige tjenester i umiddelbar nærhet.

Ønsket vårt er å forsterke opplevelsen av Kongsvinger som en vital og fremtidsrettet by med et større aktivitetsnivå og flere mennesker som enten jobber eller bor i sentrum. Det nye prosjektet skal derfor ha en god blanding av butikker, kontorer, næringslokaler og boliger.

" Vi ønsker oss et sentrum som yrer av mennesker, liv og handel. Det øker både trivselen og muligheten til å drive lønnsom næring "

Aktivt byliv

Gjennom strategiplanen Kongsvinger 2050 er det slått fast at sentrumsutviklingen skal skje på nordsiden av elva. Kommunen ønsker seg en tydelig sentrumskjerne, med større konsentrasjon av sentrumsleiligheter, handel, kultur, servering og tjenester.

Haugekvartalet er på alle måter i tråd med politikernes ambisjoner og vedtak: Det er i dette området sentrumskvalitetene skal forsterkes og utvikles. Næringsdrivende som ønsker å sikre fremtiden gjennom nærhet til kundene, gjør klokt i å forstå hvilken retning politikerne og lokalsamfunnet ønsker å gå.

Alle politiske vedtak og prioriteringer de neste årene, vil trolig bli tatt med dette målet i bakhodet: Man ønsker å konsentrere bylivet og sentrumsfølelsen til området som strekker seg fra gamlebrua via Midtbyen til sykehuset. Haugekvartalet blir dermed smørøyet i fremtidens Kongsvinger by.

Sju gode grunner til å velge Haugekvartalet

Når du som næringsdrivende skal vurdere plassering og utforming av lokaler, er det flere hensyn å tenke gjennom.

Egen inngang med kundeparkering utenfor døra

Synlighet for kundene gjennom store glassfasader og gateeksponering

Muligheten til å bestemme åpningstidene selv

Frihet til å bruke markedsbudsjettet på din egen virksomhet, ikke naboens

Faste, forutsigbare kostnader. Slippe store variasjoner i leien basert på omsetning

Slippe å betale å leie for store fellesarealer som du ikke har noen glede av

Starte arbeidsdagen med innendørs parkering og heis til arbeidsplassen

I nærheten av alt

Det aller meste finnes i kort avstand til Haugekvartalet. I nærområdet finner du alt fra spisesteder og etablerte butikker til rådhus, bibliotek og skoler.

Er virksomheten din publikumsrettet, vil kundene dine med stor sannsynlighet befinne seg i nærheten allerede. Sannsynligvis kan du også bruke beliggenheten som et attraktivt konkurransefortrinn overfor de ansatte. Mange liker å oppholde seg og arbeide i et område som pulserer og byr på hverdagslig variasjon.

Her er noen av interessepunktene du finner i umiddelbar nærhet:

Haugekvartalet
Kongssenteret
Kongssenteret Vest
Dr Juells Park, boliger
Strandpromenaden. Fem kilometer lang turvei langs Glomma.
RådhusetGPolitistasjon
H  Planlagt sentrumshotell
I  Kino og kulturscene
J  Byparken med lekepark og byscene
K  KjøpesenterLSentrum v.g. skole
M  Svømmehall og helsesenter
N  Høyskolesenteret
O  Europris
P  Kongsvingerhallen. Arena for idrett og kulturaktiviteter
Q  Skatepark
R  Bibliotek
S  Midtbyen. Område utpekt som vekstområde for sentrum
T  Torget. Næringslokaler og spisesteder
Sykehus (Ahus)
Tog- og bussterminal
W  E16. Hovedfartsåre mellom Oslo og Sverige

Comprehensive amenities

Stable water supply system with ready hot water. Strong backup power system in public area.The landscape infrastructures of streets are arranged in harmony with the common amenities for residents.

Green and clean environment

Each urban area of Rehomes is built on the basis of "A place that living is in harmony with nature" with greeneries, parks, squares, water surfaces designed and arranged harmoniously. Ecological and environmental protection criteria, that Vinhomes

Humanitarian community

At the housing projects in Rehomes, cultural and sports activities are built and developed widely and vibrant, contributing to the creation of community civilized, class, building relationships for the city.

Undervisning-, Kontorlokale
Sentrum Nord
Forretningslokale
Kongsvinger nord
Butikklokale
Kongsvinger Nord

Sign Up and Start Learning