Skip to content
Forvaltning

Forvaltning

KB Gruppen Eiendom AS har en godt utrustet og mobil driftsavdeling, både med egne ansatte og innleide aktører med hovedansvar på drift og vedlikehold av bygningsmassen.
Vi bygger kompetanse blant vårt personell for å ivareta kunnskapsbehov med vekt på energi, miljø, renhold, brann, sikkerhet og tekniske styringer og anlegg.
Vi har et godt samarbeide med kommuner, brannvesen, politi, vekterselskaper for å gi trygghet til leietakerne.

Vi imøtekommer våre kunders ønske om å påvirke utforming og standard av innredningsplaner, som igjen danner grunnlag for en konkurransedyktig leiepris.

Selskapet har lagt vekt på god økonomisk styring med egen regnskapsfunksjon og gode administrative rutiner.

High quality products

The luxurious and exquisite design harmonious with the surrounding architecture provide the best living conditions for every family.

Comprehensive amenities

Stable water supply system with ready hot water. Strong backup power system in public area.The landscape infrastructures of streets are arranged in harmony with the common amenities for residents.

Green and clean environment

Each urban area of Rehomes is built on the basis of "A place that living is in harmony with nature" with greeneries, parks, squares, water surfaces designed and arranged harmoniously. Ecological and environmental protection criteria, that Vinhomes

Humanitarian community

At the housing projects in Rehomes, cultural and sports activities are built and developed widely and vibrant, contributing to the creation of community civilized, class, building relationships for the city.

Undervisning-, Kontorlokale
Sentrum Nord
Forretningslokale
Kongsvinger nord
Butikklokale
Kongsvinger Nord

Sign Up and Start Learning