Skip to content

KB Gruppen eiendom Nye moderne
næringslokaler i
Haugekvartalet
Les mer om Haugekvartalet her
01 02 03
KB Gruppen eiendom I hjertet
av Kongsvinger
- Haugekvartalet
Les mer om Haugekvartalet her
01 02 03
KB Gruppen eiendom Byens beste
beliggenhet for
handel og næring
Les mer om Haugekvartalet her
01 02 03

Haugekvartalet

Haugekvartalet ligger midt i hjertet av Kongsvinger sentrum,
i et etablert næringsområde med kjøpesenter, butikker, spisesteder og offentlige tjenester i umiddelbar nærhet.
Vi ønsker å forsterke opplevelsen av Kongsvinger som en vital og fremtidsrettet by.

Næringstomter

Vi har flere ubebygde tomter i Kongsvinger for utvikling, utbygging. Tomtene er regulert til forskjellige formål, bl.a industri, forretning, kontor, boliger med mer.

Kjersti Wangen er ny daglig leder

Kjersti Wangen tok over jobben som daglig leder fra årsskiftet. Hennes ledererfaringer fra bl.a finans, forretningsutvikling, salg og ledelse samt ikke minst Klosser Innovasjon, blir viktige i den videre utviklingen av KB Gruppen Eiendom. Jonny Eriksen går over i rollen som driftssjef. Dermed vil hans mangeårige erfaring i selskapet spille en nøkkelrolle også i tiden fremover.

Kongsvinger
- en spennende by i vekst

Med Haugekvartalet ønsker vi å forsterke opplevelsen av Kongsvinger som en vital og fremtidsrettet by med et større aktivitetsnivå og flere mennesker som enten jobber eller bor i sentrum. Det nye prosjektet skal derfor ha en god blanding av butikker, kontorer, næringslokaler og boliger.

Kjersti A. Wangen

Daglig leder

home-4_text-decor-p1npdpnzxbz1fp31o9xpjebjcqy9umywx6oyr1e87e

Aktuelt

Aktuelt fra KB Eiendom

Ny eiendomsforvalter i KB Gruppen Eiendom

KB Gruppen Eiendom har i vår ansatt Fredrik Waaler som eiendomsforvalter. Fredrik er utdannet økonom, og har en bachelorgrad i jus og ledelse. Han har variert arbeidserfaring, og kommer til KB Gruppen Eiendom fra KOBBL – hvor han har jobbet som regnskapsfører og Key Account Manager de siste 4 årene.

Haugekvartalet tar form

Kongsvingers innbyggere kan endelig se konturene av hvordan det ferdige Haugekvartalet blir seende ut. Prosjektleder i ØMF, Fredrik Victorzon Moss, kan rapportere om at arbeidene er i rute og at samtlige bygg vil stå ferdige i oktober 2021.

Har du en forretningside ? Vi hjelper
deg med lokalene

Sign Up and Start Learning