Skip to content
Om oss

KB Gruppen Eiendom

KB Gruppen Eiendom AS eier og forvalter ca. 60.000 m2 bygningsmasse og over 100.000 m2 næringstomt, hovedsakelig i sentrum av Kongsvinger.

Bygningsmassen leies i dag ut til kontor, forretninger, restauranter, servicenæring, lager, boliger, bilverksted, industri, idrett og undervisning. Porteføljen omfatter over 100 leieforhold.

Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling av eiendommene, tomtene og nye prosjekter.

Selskapets strategi er å være en langsiktig eiendomsaktør med fokus på beliggenhet, og som legger vekt på å tilby lokaler og prosjekter med riktig kvalitet til riktig pris, tilpasset kundes behov.

KB Gruppen Eiendom ble skilt ut fra KB Gruppen i 2012 og er heleid av familiene Fjeld, Holth og Veiby som også er aksjonærene bak KB Gruppen Kongsvinger.

Kjersti A. Wangen

Daglig leder

Jonny Eriksen

Driftssjef

jonny@kbgruppen.no
913 93 790

Ingeborg Jansen

Regnskapsansvarlig

Jørn Bjørklund

Byggdrifter

jorn@kbgruppen.no
952 28 033

Finn Bjørnerud

Byggdrifter

finn@kbgruppen.no
488 99 499

placeholder.png

Martin Reiersen

Byggdrifter
placeholder.png

Fredrik Waaler

Eiendomsforvalter

Geir Magne Andersen

Avdelingsleder Kongsvingerhallen

Knut Sagen

Byggdrifter Kongsvingerhallen

knut@kbgruppen.no
916 40 522

Styret består av:

Tor Ø. Fjeld sr.

Styreformann

tofj@omfjeld.no
959 83 560

Roy Holth

Styremedlem

roy@gholth.no
900 87 217

Erik Veiby

Styremedlem

erik@ncgroup.no
905 28 032

Tor Ø. Fjeld jr.

Varamedlem

fjor@omfjeld.no
404 29 111

Fredrik Holth

Varamedlem

fredrik@gholth.no
971 86 984

Kristian Holth

Varamedlem

kristian@kbgruppen.no
934 55 562

High quality products

The luxurious and exquisite design harmonious with the surrounding architecture provide the best living conditions for every family.

Humanitarian community

At the housing projects in Rehomes, cultural and sports activities are built and developed widely and vibrant, contributing to the creation of community civilized, class, building relationships for the city.

Sign Up and Start Learning