Skip to content
Om oss

KB Gruppen Eiendom

KB Gruppen Eiendom AS eier og forvalter ca. 60.000 m2 bygningsmasse og over 100.000 m2 næringstomt, hovedsakelig i sentrum av Kongsvinger.

Bygningsmassen leies i dag ut til kontor, forretninger, restauranter, servicenæring, lager, boliger, bilverksted, industri, idrett og undervisning. Porteføljen omfatter over 100 leieforhold.

Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling av eiendommene, tomtene og nye prosjekter.

Selskapets strategi er å være en langsiktig eiendomsaktør med fokus på beliggenhet, og som legger vekt på å tilby lokaler og prosjekter med riktig kvalitet til riktig pris, tilpasset kundes behov.

KB Gruppen Eiendom ble skilt ut fra KB Gruppen i 2012 og er heleid av familiene Fjeld, Holth og Veiby som også er aksjonærene bak KB Gruppen Kongsvinger.

Kjersti A. Wangen

Daglig leder

Fredrik Waaler

Eiendomsforvalter

Jonny Eriksen

Driftssjef

jonny@kbgruppen.no
913 93 790

Jørn Bjørklund

Byggdrifter

jorn@kbgruppen.no
952 28 033

Finn Bjørnerud

Byggdrifter

finn@kbgruppen.no
488 99 499

Martin Reiersen

Byggdrifter

Ingeborg Jansen

Regnskapsansvarlig

Geir Magne Andersen

Avdelingsleder Kongsvingerhallen

Knut Sagen

Byggdrifter Kongsvingerhallen

knut@kbgruppen.no
916 40 522

Styret består av:

Erik Veiby

Styreleder

erik@ncgroup.no
905 28 032

Linda Opås

Styremedlem

liop@omfjeld.no
991 65 436

Fredrik Holth

Styremedlem

fredrik@gholth.no
971 86 984

High quality products

The luxurious and exquisite design harmonious with the surrounding architecture provide the best living conditions for every family.

Humanitarian community

At the housing projects in Rehomes, cultural and sports activities are built and developed widely and vibrant, contributing to the creation of community civilized, class, building relationships for the city.

Sign Up and Start Learning