Skip to content

Haugekvartalet tar form

Kongsvingers innbyggere kan endelig se konturene av hvordan det ferdige Haugekvartalet blir seende ut. Prosjektleder i ØMF, Fredrik Victorzon Moss, kan rapportere om at arbeidene er i rute og at samtlige bygg vil stå ferdige i oktober 2021.

Ny daglig leder i KB Gruppen Eiendom AS

KB Gruppen Eiendom ble stiftet i 2012, men har lang historie før det. I de siste årene har selskapet vokst mye, og nå består eiendomsmassen av mer enn 60.000 m2 med næringseiendom – samt store tomtearealer både til industri utenfor byen og til handel, boliger og næring i sentrum av Kongsvinger.

Sign Up and Start Learning