Torget bygg A

Beliggenhet:

Storgata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Moderne kontorbygg midt i sentrum med restaurant i første etg. 4 228 m2 fordelt på kjeller og tre etg. Parkeringsplasser i oppvarmet p-kjeller

Tomt:

1 259 m2 opparbeidet

Tekniske opplysninger:

Bygget er satt opp i betong og bindingsverk. Fasade er i vedlikeholdsvennlig tegl.
Bygget er fra 1988, og ble oppgradert i 2009. Veldig god standard med nye tekniske anlegg.
Bygget har vare og personheis.

Haugegården

Beliggenhet:

Brugt. 16, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Lokalene består av en kontorbygning og er opprinnelig en sentrumsgård fra 1910. Bygningen ble fullrestaurert og tilbygd i 2005. Totalt areal er på 948 m2, og er fordelt mellom kjeller og tre etg. Eiendommen er meget sentrumsnært i Kongsvinger sentrum nord.

Tomt:

1 012 m2. Ubebygd tomteareal er asfaltert og benyttes til parkeringsplasser.

Tekniske opplysninger:

Bygningen er oppsatt i mur og tre.
Bygningen er en moderne kontorbygning. Den eldste delen er klassifisert som bevaringsverdig.
Personheis fra kjeller til 2. etg.

Tommelstadsgate

Beliggenhet:

Fjellgata/Tommelstadgate, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Kontor- / næringsbygg i 3 etg fra 1979, og med tilbygg i 3 etg fra 1992.
Samlet areal er 2 145 m2.

Tomt:

1 024 m2, hvor ubebygd tomteareal er asfaltert med parkeringsplasser.

Tekniske opplysninger:

Bygningen er oppsatt med betong, bindingsverk. Vedlikeholdsvennlige fasader i spekkmurt teglstein og kobberbelagte metallplater.
Kombinert vare- og personheis fra kjeller til 3 etg.

Torget bygg B

Beliggenhet:

Storgata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Moderne kontorbygg midt i sentrum, med restaurant i første etg.
2 590 m2 fordelt på kjeller og tre etg. Parkeringsplasser i kjeller.

Tomt:

1348 m2, opparbeidet

Tekniske opplysninger:

Bygget er fra 2009, og fremstår som nytt. Meget god standard, med nye tekniske anlegg og i tråd med alle forskriftskrav.
Bygget har heis fra kjeller til tredje etg.

Storgata 17 (ETO)

Beliggenhet:

Storgata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

1 750 m2 fordelt på forretninger i kjeller og første etg, og 15 hybler i andre og tredje etg.

Tomt:

798 m2 med 6 parkeringsplasser i bakgård.

Tekniske opplysninger:

Næringseiendom i sentrum nord som er bygd i 1965 i betong/tegl/bindingsverk.

Kongevegen 86

Beliggenhet:

Kongeveien, Rasta i Kongsvinger.

Lokalene:

Kontorlokaler i etablert næringsområde på Rasta i Kongsvinger.
Bygget har kjeller og 2 etg.
Samlet areal er 1 463 m2

Tomt:

5 653,9 m2 hvor ubebygd areal er asfalterte parkeringsplasser med park og grøntarealer.

Tekniske opplysninger:

Bygningen ble oppført i 1979, med et lite tilbygg i 1995.
Bygningsmaterialer er betong og tre, mens fasade er prefabrikkerte betongelementer med frilagt singel i overflatene.
Bygningen er godt vedlikeholdt, og med god kontorstandard.
Heis fra kjeller til 2. etg.
Bygningen er energimerket, og har oppnådd D på en skala fra A til G.

Mårvegen 17

Beliggenhet:

Mårveien, Rasta i Kongsvinger.

Lokalene:

Kombinert bygg med kontor, verksted og vaskehall på 762 m2, samt et kaldtlager på 432 m2.
I tillegg er tomta bebygd med sortering og gjenvinningsanlegg

Tomt:

Området består av to tomter. En på 7 433 m2 og en på 6 741 m2.
Totalt areal 14 174 m2.

Tekniske opplysninger:

Byggene er satt opp i 1986. Gjenvinningsanlegg og ekstra lager ble bygd i 2008.

Glommengata

Beliggenhet:

Glommengata, Kongsvinger. Sentrum Syd

Lokalene:

4 077 m2 hvorav 3 712 m2 er utleibare kontorlokaler.
Gården kalles høyblokka, og lokalene ligger fra kjeller til 7 etg

Tomt:

1 020 m2

Tekniske opplysninger:

Næringseiendom i sentrum syd som er bygd i 1975/1978. Bygningen er oppsatt i betong.
Bygningen har personheis og vareheis installert.