Kongsvingerhallen hybelhus

Beliggenhet:

Markensvegen 9, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

2 stk hybelhus med totalt 12 hybler. Hver hybel er på 42 m2.
I tillegg kommer 1 utvendig bod pr. hybel
Det første bygget er oppsatt i 2003, og det andre i 2004.

Tomt:

ca. 2900 m2

Tekniske opplysninger:

Byggene er oppsatt i tre.

Schøyengården

Beliggenhet:

Brugata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Forretningslokaler i 1. og 2. etg. Samt leilighet i 3 etg.
Hjørnegård med god beliggenhet i sentrum nord.
Samlet areal er 903 m2.

Tomt:

1 000 m2, hvor ubebygd tomteareal er asfaltert, og leies ut til parkeringplasser

Tekniske opplysninger:

Opprinnelig bygning er oppsatt i ca 1910, påbygd 3. etg i 1961, og tilbygd i 1974.
Bygningsmaterialer er mur og tre.
Offentlige bygningsmyndigheter har som intensjon å utpeke den eldste delen av bygningen som bevaringsverdig.
På tomta er det også oppsatt et uthus / garasje på 126 m2 i mur og treverk.