Haugekvartalet Bygg 1

Bygg 1 vil bestå av fem etasjer og et samlet bruttoareal på 2605 kvadratmeter. Plan 1 tilrettelegges med egne innganger for utadrettet næringsvirksomhet mot bygatene, mens plan 2-5 vil bestå av nærings- og kontormiljøer. Plan 5 er inntrukket med utvendig takterrasse.

Bygg 1 blir liggende på hjørnet av Rådhusgata og Fjellgata. Illustrasjonsbildet viser Rådhusgata mot Kongssenteret og Fjellgata med Midtbyen og sykehuset i bakgrunnen.

Vestagården

Beliggenhet:

Brugata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Gården ligger sentralt med gater på tre sider. Den er beregnet for forretnings- / kontorlokaler. Ligger meget sentrumsnært.
Samlet areal er 3 890 m2.

Tomt:

1 437,5 m2 hjørnetomt, hvor ubebygd tomteareal er asfaltert fortau.

Tekniske opplysninger:

Bygningen er oppsatt i betong i 1972, og tilbygd i 1982.

Haugegården

Beliggenhet:

Brugt. 16, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Lokalene består av en kontorbygning og er opprinnelig en sentrumsgård fra 1910. Bygningen ble fullrestaurert og tilbygd i 2005. Totalt areal er på 948 m2, og er fordelt mellom kjeller og tre etg. Eiendommen er meget sentrumsnært i Kongsvinger sentrum nord.

Tomt:

1 012 m2. Ubebygd tomteareal er asfaltert og benyttes til parkeringsplasser.

Tekniske opplysninger:

Bygningen er oppsatt i mur og tre.
Bygningen er en moderne kontorbygning. Den eldste delen er klassifisert som bevaringsverdig.
Personheis fra kjeller til 2. etg.

Torget bygg B

Beliggenhet:

Storgata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Moderne kontorbygg midt i sentrum, med restaurant i første etg.
2 590 m2 fordelt på kjeller og tre etg. Parkeringsplasser i kjeller.

Tomt:

1348 m2, opparbeidet

Tekniske opplysninger:

Bygget er fra 2009, og fremstår som nytt. Meget god standard, med nye tekniske anlegg og i tråd med alle forskriftskrav.
Bygget har heis fra kjeller til tredje etg.

Storgata 17 (ETO)

Beliggenhet:

Storgata, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

1 750 m2 fordelt på forretninger i kjeller og første etg, og 15 hybler i andre og tredje etg.

Tomt:

798 m2 med 6 parkeringsplasser i bakgård.

Tekniske opplysninger:

Næringseiendom i sentrum nord som er bygd i 1965 i betong/tegl/bindingsverk.

Kongevegen 86

Beliggenhet:

Kongeveien, Rasta i Kongsvinger.

Lokalene:

Kontorlokaler i etablert næringsområde på Rasta i Kongsvinger.
Bygget har kjeller og 2 etg.
Samlet areal er 1 463 m2

Tomt:

5 653,9 m2 hvor ubebygd areal er asfalterte parkeringsplasser med park og grøntarealer.

Tekniske opplysninger:

Bygningen ble oppført i 1979, med et lite tilbygg i 1995.
Bygningsmaterialer er betong og tre, mens fasade er prefabrikkerte betongelementer med frilagt singel i overflatene.
Bygningen er godt vedlikeholdt, og med god kontorstandard.
Heis fra kjeller til 2. etg.
Bygningen er energimerket, og har oppnådd D på en skala fra A til G.