Kongsvingerhallen

Beliggenhet:

Markensvegen 9, Kongsvinger. Sentrum Nord

Lokalene:

Idrettshall og innendørs fotballhall på 8 800 m2 med faste og mobile tribuner, og sidebygg på 2000 m2 med garderober, kontorer og undervisningslokaler. Totalt 10 800 m2.

Tomt:

26.500 m2 med opparbeidet parkeringsplasser, utvendig fotballbane og volleyball

Tekniske opplysninger:

Kongsvingerhallen ble bygget i 1997 i stål og tre. I 2008 ble det lagt nytt kunstgressdekke i hallen. Heis fra 1. til 2. etg i sidebygg.

Les mer på www.kongsvingerhallen.no